تعمیرات حرفه ای موتور خانه

برای تعمیرات موتور خانه خود به هر کسی اعتماد نکنید .موتور خانه یک ساختمان فضایی بسیار مهم  به حساب می آید که تجهیزات گرانقیمتی در آن تعبیه شده که ممکن است هر سال یکی از تجهیزات دچار نقص و یا خرابی شود , هر تجهیزاتی که در موتور خانه وجود دارد با توجه به میزان خرابی میشود تعویض یا تعمیر شود , قطعاتی همچون شیر برقی موتور خانه , دیگ موتور خانه و یا شیر اطمینان ممکن است در طول سال خراب شوند حتی لوله های انتقال آب گرم و سرد در طول سال ممکن است دچار فرسودگی و ترکیدگی شوند البته با وجود لوله های جدید که از نوع پلاستیک فشرده می باشند این احتمال بسیار اندک شده است.

هر گونه خرابی در موتور خانه بسیار جدی و خطر ناک است , زیرا موتر خانانه ها ممکن است بر اثر نشت گاز و یا نشت آب دچار حریق و یا انفجار شودند , لذا حتما باید افراد ساختمان حداقل آشنایی را با عملکرد موتر خانه داشته باشند و از محل دقیق شیرهای واحد خود و برق و گاز موتر خانه اطلاع کامل داشته باشند .

مدیر ساختمان باید کلید موتر خانه را در دسترس عموم ساکنین قرار دهد و از ورود افراد نا وارد در موتر خانه جلوگیری نماید و فقط افراد کارشناس را با داشتن کارت معتبر شرکت به موتر خانه راه بدهد زیرا افراد نا وراد ممکن است به کل تاسیسات و تجهیزات آسیب وارد نمایند .

گروه فنی مهندسی تام سرویس افراد مومن و متعهد را برای تعمیرات و نگهداری تاسیسات و موتر خانه شما را به محل خرابی اعزام مینماید حتما شماره اشتراک خودرا از گروه فنهی مهندسی تام سرویس دریافت نمایید تا در هنگام خرابی با سرعت بیشتری همکاران مادر قسمت تعمیرات موترخانه به محل اعزام شوند.