لوله کش در خیابان مفتح شمالی

لوله کش در خیابان مفتح شمالی

لوله کش در خیابان مفتح شمالی تام سرویس برای لوله کشی اماکن و واحدهای اداری و تجاری و مغازه ها نشت لوله آب و غیره.